Heel veel oorlog

Na Hue, waar we een paar leuke dagen hadden, hebben we een gebied doorgefietst, waar heel veel gestreden is tussen het Noord-Vietnamese leger en de Vietcong enerzijds en het Zuid-Vietnamese leger en de USA anderzijds. De herinnering daaraan wordt levend … Lees verder